Tutaj znajdą Państwo szczegóły dotyczące moich zainteresowań zawodowych i naukowych.

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie – Wydziału Stomatologii
i Wydziału Lekarskiego.

Praktykę lekarską rozpoczęła w Klinice Chirurgii Szczękowej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Od 1971 r. pracowała w Instytucie Matki i Dziecka w Klinice Chirurgii Dzieci i Młodzieży. Od 1998 r. – kierownik Centrum Wad Twarzoczaszki i Chirurgii Endoskopowej, a od 1999 r. – Kliniki Chirurgii Dzieci i Młodzieży. Klinika przez nią prowadzona brała udział w Ogólnopolskim Programie Optymalizacji i Opieki Okołoporodowej w zakresie Chirurgii Noworodka oraz Ogólnopolskim Programie Zespołowego Leczenia Dzieci z Rozszczepem Wargi i/lub Podniebienia. Od 2011 roku kierownik medyczny Centrum Leczenia Wad i Zaburzeń Rozwojowych Formmed.

Od 1973 r. – członek Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, (w latach 1992-2000 – Przewodnicząca Sekcji Chirurgii Plastycznej tegoż Towarzystwa). Od 1987 r. członek Towarzystwa Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, a od 1988 r. europejskiej organizacji zajmującej sie zespołowym leczeniem dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia – Eurocleft.
Bierze udział w Komisji Wrodzonych Wad Rozwojowych Komitetu Rozwoju Czlowieka PAN oraz komitecie redakcyjnym „Medycyna Wieku Rozwojowego”.

Autorka ponad 250 prac publikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych, krajowych
i zagranicznych. Prace te koncentrowały się wokół następujących zagadnień:

  • chirurgia wad i zaburzeń rozwojowych twarzy i czaszki,
  • chirurgia noworodka,
  • niewydolność oddechowa i odpływu żołądkowo przełykowego
  • wady narządów moczowo-płciowych,
  • standaryzacja postępowania leczniczego w zagadnieniach obciążonych balastem rozwojowym.

Współautorka 3 podręczników dla studentów i lekarzy praktyków oraz 3 monografii. Najbardziej aktualne poglądy i prace badawcze zostały opublikowane w książce „Chirurgia plastyczna w Polsce u progu XXI wieku” Łódź 2002, pod redakcją prof. J. Kruk-Jeronim str. 22-50.

Odbyła liczne staże i wizyty w klinikach dziecięcych, chirurgii szczękowej i plastycznej w Niemczech, USA, Szwajcarii i Meksyku u profesorów: Rhebaina, Kriensa, Scharliego i Monasterio.

Twórca i propagatorka wczesnych i jednoetapowych operacji usuwania wad wrodzonych u dzieci skracających okres leczenia i liczbę operacji. Całym swym dorobkiem naukowym udowadnia, że leczenie chirurgiczne wad wrodzonych może być ukończone w wieku 2-3 lat, tak aby dziecko nie było świadome swej odmienności.

Współinicjatorka powstania, w 1993 roku, stacjonarnego ośrodka rehabilitacji mowy, na terenie Zakładu Leczniczo Wychowawczego ss. Elżbietanek w Otwocku.

Współinicjatorka powstania i współtwórca Centrum Leczenia Wad i Zaburzeń Rozwojowych Formmed, miejsca grupującego lekarzy różnych specjalności leczących pacjentów z wadami rozszczepu wargi i/lub podniebienia.

Zofia Dudkiewicz 2019