Będąc specjalistą w zakresie chirurgii szczękowej oraz chirurgii dziecięcej a także mając w tej dziedzinie ponad 35 – letnie doświadczenie, wykonuje pełen zakres zabiegów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii wad i zaburzeń rozwojowych twarzy i czaszki, w tym m.in.:

Jest twórcą i propagatorką jednoetapowych operacji usuwania wad wrodzonych u dzieci. Dzięki temu skracany jest okres leczenia i liczba operacji jakim poddawane są dzieci. Stworzyła metodę usuwania wad rozszczepów wargi i podniebienia metodą jednoetapową. Opracowała kompleksowy proces leczenia w którym oprócz leczenia chirurgicznego, ważne miejsce w leczeniu tej wady zajmuje leczenie ortodontyczne, foniatryczne i logopedyczne. Metoda ta daje możliwość wyleczenia dziecka już w wieku przedszkolnym (w tzw. okresie niepamięci) i ogranicza możliwość powikłań chirurgicznych do 1% (za Standardy medyczne 2011).
Wprowadziła nowe metody leczenia często połączonej z rozszczepem sekwencji Pierre’a Robina jak również nowe metody operacyjne jednoetapowego leczenie spodziectwa mosznowego, kroczowego i prąciowego.

Całym swym dorobkiem naukowym udowadnia, że leczenie chirurgiczne wad wrodzonych może być ukończone w wieku 2-3 lat, tak aby dziecko nie było świadome swej odmienności.

Zofia Dudkiewicz 2019