WYBRANE PUBLIKACJE

 1. Dudkiewicz Z. STEOGENEZA ŻUCHWY SZCZURA W OKRESIE ROZWOJU  –  praca doktorska. Med. Wieku Rozwojowego 1983, 12, 337-361.
 1. Dudkiewicz Z., Jaworski S.
  DOBÓR TERMINU OPERACJI ROZSZCZEPU PODNIEBIENIA WTÓRNEGO U DZIECI.
  Przegl. Chir. 1983, 55, 3, 241-248.
 1. Dudkiewicz Z., Rawicz M., Reszke S., Rondio Z., Jaworski S.,  Łodziński K.
  WRODZONA PRZEPUKLINA PRZEPONOWA.
  Przegl. Chir. 1984, 56, 573-583.
 1. Jaworski S., Dudkiewicz Z.
  OCENA WARTOŚCI PRZESZCZEPU KOSTNEGO W LECZENIU JEDNOSTRONNYCH ROZSZCZEPÓW PODNIEBIENIA PIERWOTNEGO I WTÓRNEGO.
  Pol. 1984, 59, 12, 985-989.
 1. Płoska-Urbanek B., Dudkiewicz Z., Łodziński K., Bielowicz- Hilgier A.
  CHIRURGICZNE LECZENIE PODWOJENIA UKŁADU MOCZOWEGO
  Z WYPADAJĄCĄ TORBIELĄ ŚRÓDŚCIENNĄ MOCZOWODU U DZIECI.
  Chir. Dziec. 1984, 11, 146-148.
 1. Jaworski S., Dudkiewicz Z.
  STYCZNE WYCINANIE OPARZEŃ Z PRZESZCZEPIANIEM SKÓRY U DZIECI.
  Chir. Dziec. 1985, 12, 180-186.
 1. Łodziński K., Dudkiewicz Z., Lenkiewicz T.
  ODPŁYW ŻOŁĄDKOWO-PRZEŁYKOWY U NIEMOWLĄT.
  Przegl. Chir. 1985, 57, 945-949.
 1. Łodziński K., Dudkiewicz Z., Lenkiewicz T., Borak T.
  ROZPOZNANIE I LECZENIE WSTECZNEGO ODPŁYWU ŻOŁĄDKOWO-PRZEŁYKOWEGO U NIEMOWLĄT.
  Terapia i leki 1986, 14, 36, 7-8, 163-166.
 1. Dudkiewicz Z.:
  WIELOKIERUNKOWA OCENA ZASTOSOWANEJ WŁASNEJ JEDNOETAPOWEJ METODY W LECZENIU CHIRURGICZNYM JEDNOSTRONNYCH CAŁKOWITYCH ROZSZCZEPÓW
  PODNIEBIENIA PIERWOTNEGO I WTÓRNEGO. Praca habilitacyjna (1990r.)
 1. Jaworski S., Dudkiewicz Z., Łodziński K., Lenkiewicz T.
  BACK CLOSURE WITH A LATISSIMUS DORSI MYOCUTANEOUS FLAP.
  Journal of Pediatric Surgery January 1992, Vol 27, No1 74-75.
 1. Dudkiewicz Z., Łodziński K.
  JEDNOETAPOWA REKONSTRUKCJA PRĄCIA W RÓŻNYCH TYPACH SPODZIECTWA.
  Chir. Dziec. 1993, 20, 58-61.
 1. Łodziński K., Lenkiewicz T., Dudkiewicz Z., Płoska-Urbanek B.
  WYTWORZENIE PRZEŁYKU Z KRZYWIZNY WIĘKSZEJ ŻOŁĄDKA U DZIECI.
  Chir. Dziec. PZWL, Warszawa 1993, 28-30.
 1. Dudkiewicz Z., Boczar M.
  SEKWENCJA ROBINA.
  Pediatria Polska 1996, LXXI, 811-815.
 1. Dudkiewicz Z.
  ROZSZCZEP WARGI I PODNIEBIENIA W MONOGRAFII.
  CHIRURGIA GŁOWY I SZYI POD REDAKCJĄ LESZKA KRYSTA.
  PZWL Warszawa 1996.
 1. Dudkiewicz Z.
  ROZSZCZEP WARGI I PODNIEBIENIA – II KONFERENCJA ROBOCZA REHABILITACJA MOWY.
  Materiały naukowe pod redakcją Zofii Dudkiewicz. Fundacja ATK 1996.
 1. Dudkiewicz Z.
  ROZSZCZEP WARGI I PODNIEBIENIA W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH POGLĄDÓW.
  Medycyna wieku rozwojowego 1997, T.I, 667-679.
 1. Dudkiewicz Z., Surowiec Z.
  RAPORT Z PIERWSZEGO OGÓLNOPOLSKIEGO REJESTRU ROZSZCZEPU WARGI I PODNIEBIENIA.
  OŚRODKI LECZENIA ZESPOŁOWEGO.
  W materiałach naukowych II Konferencji Roboczej: Rozszczep Wargi
  i Podniebienia – Rehabilitacja Mowy. Fundacja ATK 1997, 9-19.
 1. Kwiecień A., Dudkiewicz Z.
  CHARAKTERYSTYKA MOWY DZIECI Z RÓŻNYMI TYPAMI ROZSZCZEPU WARGI I PODNIEBIENIA W OCENIE LOGOPEDYCZNEJ.
  W materiałach naukowych II Konferencji Roboczej: Rozszczep Wargi
  i Podniebienia – Rehabilitacja Mowy. Fundacja ATK 1997, 24-33.
 1. Dudkiewicz Z.                              
  STRATEGIA LECZENIA DZIECKA OPARZONEGO.
  Instytut Matki i Dziecka , Warszawa 1998.
 1. Dudkiewicz Z.
  ROZSZCZEP WARGI I PODNIEBIENIA – LECZENIE CHIRURGICZNE – POGLĄDY WŁASNE I INNYCH AUTORÓW.
  Medycyna Wieku Rozwojowego 1999, 3, 353-368.
  Hortis-Dzierzbicka M., Dudkiewicz Z.
 1. ROZSZCZEP WARGI I/LUB PODNIEBIENIA – AKTUALNE POGLĄDY NA ETIOPATOGENEZĘ I LECZENIE.
  Nowa Pediatria 1999, zeszyt 16, rok III, nr 5, 50-52.
 1. Dudkiewicz Z.,  Hortis – Dzierzbicka M.,  Piwowar W., Surowiec Z.
  NINETEEN YEARS OF CLINICAL EXPERIENCE IN EARLY ONE – STAGE REPAIR OF UCLP.
  Medical Science  2000, Vol.6, Suppl. 4 , 52.
 1. Dudkiewicz Z., Sekuła E., Nielepiec-Jałosińska A.
  GASTROESOPHAGEAL REFLUX IN THE PIERRE ROBIN SEQUENCE. EARLY SURGICAL TREATMENT.
  The Cleft Palate – Craniofacial Journal 2000, Vol. 37, N 2, 205-208.
 1. Dudkiewicz,  Sekuła E, Piwowar W., Dłuski E.
  NEW APPROACH TO TREATMENT OF  PIERRE – ROBIN SEQUENCE.
  Medical Science 2000, Vol. 6 , Supp. 4 . 52.
 1. Hortis-Dzierzbicka M., Dudkiewicz Z., Stecko E.
  NOSOWANIE OTWARTE – PRZYCZYNY, DIAGNOSTYKA, SPOSOBY ELIMINACJI.
  Nowa Pediatria 2000, 18, 18-19.
 1. Dudkiewicz Z., Hortis-Dzierzbicka M.
  ROZSZCZEP WARGI I/LUB PODNIEBIENIA – STANDARD POSTĘPOWANIA.
  Standardy Medyczne 2000, 5 (8), 28-33.
 1. Dudkiewicz Z., Hortis-Dzierzbicka M.
  EARLY SURGICAL MANAGEMENT OF UNILATERAL AND BILATERAL CLEFT LIP AND PALATE
  – STANDARDS OF CARE.
  New Medicine, 1/2001, vol. 4, 30-32.
  Department of Pediatric and Adolescent Surgery
  National Research Institute for Mother and Child, Warsaw, Poland.
  Centre for Craniofacial Disorders.
 1. Dudkiewicz Z., Hortis-Dzierzbicka M., Sekuła E., Piwowar W.
  UNIQUE METHOD OF TREATMENT OF THE ROBIN SEQUENCE.
  New Medicine, 1/2001, vol. 4, 36-38.
  Departmentof Paediatric and Adolescent Surgery, National Research Institute for Mother and Child, Warsaw, Poland. Centre for Craniofacial Disorders.
 1. Dudkiewicz Z., Dłuski E., Płoska-Urbanek B.
  GASTROESOPHAGEAL REFLUX (GER) – SURGICAL MANAGEMENT AND CLINICAL ASSESSMENT.
  New Medicine, 1/2001, vol. 4, 39-41.
 1. Dudkiewicz Z., Sekuła E., Hortis-Dzierzbicka M., Piwowar W., Dłuski E.
  SEKWENCJA ROBINA – NOWY SPOSÓB POSTĘPOWANIA LECZNICZEGO.
  Standardy Medyczne, Wrzesień 2001, Nr 9, T. 3, 56-58.
 1. Kulewicz M., Dudkiewicz Z., Cudziło D.
  OCENA WYNIKÓW WCZESNEGO JEDNOETAPOWEGO LECZENIA CHIRURGICZNEGO CAŁKOWITYCH JEDNOSTRONNYCH ROZSZCZEPÓW WARGI I PODNIEBIENIA W CEFALOMETRII
  I WEDLUG SYSTEMU GOSLON.
  Chirurgia Plastyczna w Polsce u Progu XXI Wieku., Łódź 2002, 22-28.
 1. Hortis-Dzierzbicka M.,  Dudkiewicz Z.
  WCZESNE JEDNOETAPOWE ZAMKNIĘCIE CAŁKOWITEGO JEDNOSTRONNEGO ROZSZCZEPU WARGI I PODNIEBIENIA W ŚWIETLE ROZWOJU MOWY NA BAZIE WYNIKÓW PÓŹNYCH I OCEN POŚREDNICH.
  Chirurgia Plastyczna w Polsce u Progu XXI Wieku, Łódź 2002, 28-33.
 1. Dudkiewicz Z., Hortis-Dzierzbicka M., Kulewicz M., Cudziło D., Surowiec Z.,  Piwowar W.
  OCENA STANDARYZOWANEJ DOKUMENTACJI EUROCLEFT NA BAZIE WYNIKÓW PÓŹNYCH WCZESNEGO JEDNOETAPOWEGO LECZENIA CAŁKOWITYCH JEDNOSTRONNYCH ROZSZCZEPÓW
  WARGI I PODNIEBIENIA.
  Chirurgia Plastyczna w Polsce u Progu XXI Wieku, Łódź 2002, 33-41.
 1. Kulewicz M., Dudkiewicz Z., Cudziło D., Surowiec Z.
  OSTEOGENEZA DYSTRAKCYJNA W ŻUCHWIE.
  Chirurgia Plastyczna w Polsce u Progu XXI Wieku, Łódź 2002, 41-49.
 1. Kowal A., Dudkiewicz Z.
  15 LAT DOŚWIADCZENIA KLINICZNEGO W JEDNOETAPOWYM LECZENIU
  SPODZIECTWA PRĄCIOWEGO I PRĄCIOWO – MOSZNOWEGO.
  Chirurgia Plastyczna w Polsce u Progu XXI Wieku, Łódź 2002, 49-51.
 1. Dłuski E., Dudkiewicz Z.
  LAPAROSCOPIC EXPLORATION OF THE CONTRALATERAL GROIN IN CHILDREN WITH CLINICAL UNILATERAL HERNIA – INITIAL EXPERIENCE.
  Surgery in Childhood International, 2002, IX,4, 191-193.
 1. Kulewicz M., Dudkiewicz Z., Cudziło D.
  OSTEOGENEZA DYSTRAKCYJNA. Część I
  Stomatologia współczesna. 2002, vol. 9, 3, 40.
 1. Kulewicz M., Dudkiewicz Z., Cudziło D.
  OSTEOGENEZA DYSTRAKCYJNA. Część II.
  Zastosowanie dystraktorów wewnątrzustnych
  Stomatologia współczesna.  2002, vol. 9, 4, 41.
 1. Kulewicz M., Dudkiewicz Z., Cudziło D.
  NOWA METODA ODBUDOWY ATROFICZNEGO WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO.
  Stomatologia współczesna 2002, 6, supl. 3, 26.
 1. Dłuski E., Surowiec Z., Dudkiewicz Z.
  ZASTOSOWANIE LAPOROSKOPII W CHIRURGII GONAD U DZIECI.
  Videochirurgia 2002, 7/2, 33.
 1. Dudkiewicz Z.
  50 LAT KLINIKI CHIRURGII DZIECI I MŁODZIEŻY W INSTYTUCIE MATKI I DZIECKA. SKĄD POCHODZIMY – DOKĄD ZMIERZAMY.
  Historia Chirurgii Dziecięcej w Polsce. II Sympozjum Sekcji Historycznej PTChD, Kielce 13-15 czerwca 2002.
 1. Cudziło D., Kulewicz M., Dudkiewicz Z.
  CRANIOFACIAL CHANGES IN CHILDREN WITH CLEFT LIP AND PALATE AFTER DISTRACTION OSTEOGENESIS
  European Journal of Orthodontics 2003; 25,4,/32/,433.
 1. Kulewicz M., Dudkiewicz Z., Cudziło D.
  ZASTOSOWANIE OSTEOGENEZY DYSTRAKCYJNEJ W LECZENIU  CIĘŻKIEJ RETROGNACJI ŻUCHWY.
  Stomatologia Współczesna 2003; 10 (3):24-30.
 1. Dudkiewicz Z.
  ROZSZCZEP WARGI I PODNIEBIENIA. WSPÓŁCZESNE POGLĄDY I LECZENIE CHIRURGICZNE.
  Stomatologia Wieku Rozwojowego pod red. Marii Szpringer-Nodzak i Magdaleny Wochny-Sobańskiej.
  PZWL, 2003, 111-132.
 1. Dudkiewicz Z.
  WADY ROZWOJOWE TWARZOCZASZKI.
  CHIRURGIA DZIECIĘCA pod redakcją Aleksandra A. Wagnera.
  PZWL, 2003, 278-285.
 1. Dudkiewicz Z.
  WRODZONE ZNAMIONA BARWNIKOWE.
  VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatochirurgii PTD.
  Sesja II: Wrodzone Zmiany Barwnikowe.
  Dermatologia Estetyczna, Supl. I/2003.
 1. Kulewicz M., Dudkiewicz Z., Cudziło D.
  ZMIANY W KOMPLEKSIE SZCZĘKOWO-TWARZOWYM
  PO ZASTOSOWANIU OSTEOGENEZY DYSTRAKCYJNEJ W SZCZĘCE.
  Stomatologia Współczesna
  2004, 11, nr 4, 37-42.
 1. Dudkiewicz Z.
  WADY ROZWOJOWE TWARZOCZASZKI.
  CHIRURGIA NOWORODKA.
  INVEST-DRUK, Warszawa 2004, pod redakcją Prof. dr hab. n. med. Piotra Kalicińskiego
  2004, Rozdz. 18, 179-195.
 1. Dudkiewicz Z.
  WADY ROZWOJOWE W CHIRURGII TWARZY I CZASZKI.
  CHIRURGIA DZIECIĘCA.
  Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, pod redakcją Prof. Jerzego Czernika 2005, 346-367.
 1. Boczar M., Dudkiewicz Z., Sawicka E., Klepacka T.
  GUZY NOSOGARDŁA JAKO PRZYCZYNA NIEWYDOLNOŚCI ODDECHOWEJ U NOWORODKÓW.
  Standardy Medyczne 2005, 7, 24, 42-47.
 1. Dudkiewicz Z.
  WYBRANE PATOLOGIE GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH U NOWORODKÓW – WYSTĘPOWANIE I POSTĘPOWANIE CHIRURGICZNE.
  Standardy Medyczne 2005, 7, 24, 103-105.
 1. Fudalej P., Obłoj B., Dudkiewicz Z.
  ODLEGŁA ANALIZA SZEROKOŚCI I DŁUGOŚCI GÓRNEGO ŁUKU ZĘBOWEGO U OSÓB Z JEDNOSTRONNYM ROZSZCZEPEM WARGI I PODNIEBIENIA.
  Medycyna Wieku Rozwojowego, 2005, IX, 4, część I, 781-789.
 1. Fudalej P., Król Z., Dudkiewicz Z.
  CEFALOMETRYCZNA OCENA SYMETRII TWARZOCZASZKI OSÓB Z JEDNOSTRONNYM CAŁKOWITYM ROZSZCZEPEM WARGI I PODNIEBIENIA LECZONYCH METODĄ JEDNOCZASOWĄ.
  Medycyna Wieku Rozwojowego 2007; XI (Nr 3, część): 255-259.
 1. Obłoj B., Fudalej P., Dudkiewicz Z.
  CEPHALOMETRIC STANDARDS FOR POLISH 10-YEAR-OLDS WITH NORMAL OCCLUSION.
  Angle Orthodontist, Vol. 78, No 2, 2008, 262-269.
 1. Fudalej P., D.D.S., M.S.D., Ph.D., Obłoj B., D.D.S., Miller-Drabikowska D.,  Samarcew-Krawczak A., Dudkiewicz Z.
  MIDFACIAL GROWTH IN A CONSECUTIVE SERIES OF PREADOLESCENT CHILDREN WITH COMPLETE UNILATERAL CLEFT LIP AND PALATE FOLLOWING A ONE-STAGE SIMULTANEOUS REPAIR.
  Cleft Palate-Craniofacial Journal, November 2008, Vol. 45 No 6, 667-673.
 1. Kulewicz M., Cudzilo D., Dudkiewicz Z.
  SURGICAL CORRECTION OF MIDFACE DEFICIENCY IN CLEFT PATIENTS.
  Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery 2008; 36 (1): 105
 1. Kulewicz M., Cudzilo D., Dudkiewicz Z.
  LONG-TERN SKELETAL STABILITY AFTER MANDIBULAR DISTRACTION.
  Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery 2008; 36 (1) : 25
 1. Dudkiewicz Z.:
  ROZSZCZEP WARGI I PODNIEBIENIA – W POWIKŁANIA W CHIRURGII DZIECIĘCEJ
  – POD RED. JERZEGO CZERNIKA.
  PZWL, Warszawa 2008, 261-275.
 1. Dudkiewicz Z.
  TECHNIKA OPERACJI JEDNOETAPOWEJ ROZSZCZEPU WARGI I PODNIEBIENIA
  – W ATLAS CHIRURGII DZIECIĘCEJ – POD RED.CZESŁAWA STOBY I GUNTERA H. WILLITALA.
  Bernardinum, Pelplin 2008, 7-11.
 1. Hozyasz K.K., Kaczmarczyk M., Dudzik J., Bulska E., Dudkiewicz Z., Szymański M.
  RELATION BETWEEN THE CONCENTRATION OF ZINC IN MATERNAL WHOLE BLOOD AND THE RISK OF AN INFANT BEING BORN WITH AN OROFACIAL CLEFT.
  British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Volume 47, Issue 6, September 2009, 466-469.
 1. Fudalej P., Hortis-Dzierzbicka M., Obłoj B., Miller-Drabikowska D., Samarcew-Krawczak A., Dudkiewicz Z., Romanowska A.
  TREATMENT OUTCOME AFTER ONE-STAGE REPAIR IN CHILDREN WITH COMPLETE UNILATERAL CLEFT LIP AND PALATE ASSESSED WITH THE GOSLON YARDSTICK.
  Cleft Palate-Craniofac. J. 2009; 46:374-380.
 1. Fudalej P., Katsaros C., Bongaarts C., Dudkiewicz Z., Kuijpers-Jagtman AM. NASOLABIAL ESTHETICS IN CHILDREN WITH COMPLETE UNILATERAL CLEFT LIP AND PALATE AFTER 1- VERSUS 3-STAGE TREATMENT PROTOCOLS. Oral Max Surg. 2009; 67:1661-1666.
 1. Fudalej P., Hortis-Dzierzbicka M., Dudkiewicz Z., Semb G. COMPARISON OF DENTAL ARCH RELATIONSHIP IN CHILDREN WITH UNILATERAL CLEFT LIP AND PALATE FOLLOWING WARSAW (ONE-STAGE SIMULTANEOUS REPAIR) AND OSLO PROTOCOLS. Cleft Palate-Craniofac. J. 2009; 46: 648-653.
 1. Hozyasz K.K., Dudkiewicz Z., Offert B., Piwowar W., Czerwińska Z., Surowiec Z. PALENIE TYTONIU PRZEZ MATKĘ PRZED ZAJŚCIEM W CIĄŻĘ I WYSTĘPOWANIE INNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA URODZENIA DZIECKA Z ROZSZCZEPEM TWARZOCZASZKI. Przegląd Lekarski 2009, rocznik 66, str.558-560.
 1. Kowal A., Dudkiewicz Z., Sawicka E., Boczar M., Płoska-Urbanek B.,  Żak K., Mydlak D. POSTĘPY W LECZENIU JEDNOETAPOWYM SPODZIECTWA PRĄCIOWEGO, MOSZNOWEGO I KROCZOWEGO. Przegląd Chirurgii Dziecięcej 2009, 1, 4, 82.
 1. Kulewicz M., Dudkiewicz Z. CRANIOFACIAL MORPHOLOGICAL OUTCOME FOLLOWING TREATMENT WITH THREE DIFFERENT SURGICAL PROTOCOLS FOR COMPLETE UNILATERAL CLEFT LIP AND PALATE: A PREMILINARY STUDY. J. Oral & Maxillofacial Surgery 2010; 39;122-128.
 1. Kulewicz M., Dudkiewicz Z. CRANIOFACIAL MORPHOLOGICAL OUTCOME FOLLOWING TREATMENT WITH THREE DIFFERENT SURGICAL PROTOCOLS FOR COMPLETE UNILATERAL CLEFT LIP AND PALATE: A PREMILINARY STUDY. J. Oral & Maxillofacial Surgery 2010; 39;122-128.
 • Zofia Dudkiewicz, Włodzimierz Piwowar, Zbigniew Surowiec, Piotr Fudalej, Barbara Obłoj, Dorota Cudziło, Maria Hortis-Dzierzbicka, Elżbieta Radkowska, Joanna Stankiewicz, Grażyna Nowicka 30 LAT DOŚWIADCZENIA W LECZENIU JEDNOETAPOWYM CAŁKOWITYCH JEDNOSTRONNYCH ROZSZCZEPÓW WARGI I PODNIEBIENIA – WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA WYNIKÓW ODLEGŁYCH – NOWA STRATEGIA LECZENIA STANDARDY MEDYCZNE 2011

 

WSZYSTKIE PUBLIKACJE

Zofia Dudkiewicz 2019